publicerad: 2021  
asyl asylen asyler
asyl·en
substantiv
asy´l
rätt att uppe­hålla sig i ett främmande land särsk. för flykting
asylsökande
söka asyl; den störtade presidenten fick politisk asyl i grann­landet
äv. om mot­svarande plats tillflykts­ort, fri­stad
belagt sedan 1806; ur grek. as´ylon 'skyddsort; något okränkbart'