publicerad: 2021  
asylrätt asyl­rätten
asyl|­rätt·en
substantiv
asy`lrätt
folk­rättslig grund för en stat att bevilja asyl åt en flykting utan att det kan an­ses som en ovänlig handling gent­emot flyktingens hem­land
belagt sedan 1863