publicerad: 2021  
attraktion attraktionen attraktioner
at·trakt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
fjärr­verkande dragnings­kraft
MOTSATS repulsion
attraktion (av något)
magnetisk attraktion
äv. bildligt lockande före­teelse
huvudattraktion; turistattraktion
slottet hör till stadens största attraktioner
spec. äv. om större an­ordning på nöjes­fält m.m.
åkattraktion
barnen ville prova alla attraktionerna i nöjes­parken
belagt sedan 1728