publicerad: 2021  
autism autismen
aut·ism·en
substantiv
autis´m
en funktions­nedsättning som bl.a. inne­bär problem med den sociala förmågan t.ex. med att förstå andra personers av­sikter
autism på­verkar hjärnans sätt att hantera information
belagt sedan 1929; till grek. autos´ 'själv'