publicerad: 2021  
avdelningsföreståndare avdelnings­föreståndaren, plural avdelnings­föreståndare, bestämd plural avdelningsföreståndarna
av·del·nings|­före·stånd·ar·en
substantiv
a`vdelningsföreståndare
före­ståndare för av­delning
avdelningsföreståndare (för något)
spec. nu­mera ej i fack­mässiga samman­hang, er­satt av "chefs­sjuk­sköterska" sjuk­sköterska som före­står en sjukhus­avdelning
belagt sedan 1878