publicerad: 2021  
föreståndare före­ståndaren, plural före­ståndare, bestämd plural föreståndarna
före|­stånd·ar·en
substantiv
`reståndare
person som har ledande funktion in­om relativt liten grupp, enhet eller dylikt
föreståndare (för något)
före­ståndaren för fritids­gården; före­ståndare för fysik­institutionen
ibland äv. i fråga om större enheter
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska forstandare, forestandare