publicerad: 2021  
direktör direktören direktörer
di·rekt·ör·en
substantiv
direktö´r
(titel för) person som har det direkta an­svaret för ledningen av (viss) större organisation särsk. (del av) före­tag men äv. (del av) ämbets­verk, kommunal förvaltning m.m.
avdelningsdirektör; bankdirektör; generaldirektör; kommunikationsdirektör; sjukvårdsdirektör
direktör (för något)
verk­ställande direktör; en direktör i hotell­branschen; han är ny direktör för Statens konstråd; direktörerna för den offentliga sjuk­vården gjorde ett bitskt in­lägg i debatten
äv. ut­vidgat (mest i sammansättn.)
belagt sedan 1730; av franska directeur med samma betydelse; av lat. direc´tor; se ur­sprung till direktor, dirigera