publicerad: 2021  
avföringsmedel avföringsmedlet, plural avförings­medel, bestämd plural avföringsmedlen
av·för·ings|­medl·et
substantiv
a`vföringsmedel
läke­medel som på­skyndar tarmens tömning
belagt sedan 1815