publicerad: 2021  
avgas av­gasen av­gaser
av|­gas·en
substantiv
a`vgas
ofta plur. gas som bildas som rest­produkt i förbrännings­motor och leds ut i luften via rör och dylikt; mest om så­dan gas från bil
avgasrening; avgassystem
både bullret och halterna av av­gaser är för höga i centrum
belagt sedan 1912