publicerad: 2021  
avkastning av­kastningen av­kastningar
av|­kast·ning·en
substantiv
a`vkastning
produktions­resultat som fram­bringas av (viss) ekonomisk satsning
avkastning (av/från/på något)
avkastning (av något)
avkastning (från något)
avkastning (något)
aktie­ägarna fick god av­kastning på sitt kapital
belagt sedan 1769