publicerad: 2021  
avkall ingen böjning, neutrum
av|­kall
substantiv
a`vkall
i ett få­tal ut­tryck (mot­villigt) god­kännande av försämring hos viss före­teelse
(ge/göra) avkall på något
(ge) avkall på något
(göra) avkall på något
hon ville inte ge av­kall på kvaliteten
äv. med­verkan till försämring
ledningen ville inte göra av­kall på sin in­ställning i partiets hjärte­fråga
belagt sedan 1929; till äldre da. afkalde 'åter­kalla; av­stå från'