publicerad: 2021  
avledare av­ledaren, plural av­ledare, bestämd plural avledarna
av|­led·ar·en
substantiv
a`vledare
an­ordning som av­leder något t.ex. regn­vatten från stup­rör
vattenavledare
spec. om medium som av­leder elektricitet el. värme
av­ledare för elektriska spänningar, ur­laddningar och störningar, t.ex. åsk­ledaren
belagt sedan 1818