publicerad: 2021  
avpolitisera avpolitiserade avpolitiserat
verb
a`vpolitisera
av­lägsna politiska fråge­ställningar från visst samman­hang; spec. om att göra en viss fråga icke partiskiljande
avpolitisera någon/något
avpolitisera någon
avpolitisera något
konsten av­politiserades i viss mån efter 1970-talet; neutralitets­frågan har länge varit av­politiserad i den svenska debatten
äv. all­männare minska politiskt engagemang hos
efter 1968 av­politiserades många
belagt sedan 1950
avpolitiseraavpolitiserande, avpolitisering