publicerad: 2021  
avrad av­raden
av|­rad·en
substantiv
a`vradlångt sista a
mest vid beskrivning av äldre förhållanden arrendeavgift
belagt sedan 1164–67 (kungörelse utfärdad av ärkebiskop Stefan om förlikning i arvstvist (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska afraþ; nord. ord av om­diskuterat urspr.