publicerad: 2021  
avrättning av­rättningen av­rättningar
av|­rätt·ning·en
substantiv
a`vrättning
verk­ställande av döds­straff
avrättningsplats
avrättning (av någon/något)
avrättning (av någon)
avrättning (av något)
äv. bildligt helt ned­görande kritik
recensionen var en ren av­rättning
belagt sedan 1741