publicerad: 2021  
avrätta avrättade avrättat
verb
a`vrätta
verk­ställa döds­straff på
någon avrättar någon/något
någon avrättar någon
någon avrättar något
han av­rättades för desertering
äv. bildligt ge helt ned­görande kritik
NN:s nya film av­rättades av kritiken
belagt sedan 1544; till fornsvenska rätta; ombildn. efter lågtyska africhten med samma betydelse; besläktat med berätta, rät, skarprättare
avrättaavrättande, avrättning