publicerad: 2021  
avseende av­seendet av­seenden
av|­se·end·et
substantiv
a`vseende
1 i vissa ut­tryck (grad av) betydelse i visst samman­hang
avseende (på/vid något/sats)
avseende (något)
avseende (sats)
avseende (vid något)
avseende (vid sats)
avseende (någon)
han fäster inget av­seende vid vad tidningarna skriver
äv. uppmärksamhet
lämna något utan av­seende
någon gång äv. skillnad
hon gjorde aldrig av­seende på person
belagt sedan 1809
2 sätt att (tanke­mässigt) betrakta något
en i alla av­seenden stor man; i vissa av­seenden har situationen förbättrats
belagt sedan 1759
3 in­riktning (på någon eller något) som före­mål för beskrivning eller betraktelse
(i/med) avseende på någon/något
(i) avseende på någon
(i) avseende på något
(med) avseende på någon
(med) avseende på något
brotts­misstanken hade av­seende på olaga frihets­berövande
äv. ut­vidgat i vissa ut­tryck det att ha (tanke­mässigt) sam­band
slammet från verken analyserades med av­seende på miljö­gifter
belagt sedan 1726