publicerad: 2021  
uppmärksamhet upp­märksamheten
upp|­märk·sam·het·en
substantiv
upp`märksamhet
1 med­veten in­riktning av (någons) uppfattnings­förmåga på något ut­valt
på­kalla upp­märksamhet; fånga upp­märksamheten; väcka upp­märksamhet; talaren riktade upp­märksamheten mot de ekonomiska problemen; populära åt­gärder för att av­leda befolkningens upp­märksamhet från de sociala problemen; de lyssnade på hennes berättelse med spänd upp­märksamhet; förslaget rönte stor upp­märksamhet; jag vill sär­skilt fästa er upp­märksamhet på detaljrikedomen i målningen
äv. om om­givningens in­riktning på viss person etc.
ett barn som kräver stor upp­märksamhet; han säger chockerande saker bara för att dra upp­märksamheten till sig; hon skriver under pseudonym för att und­vika upp­märksamhet
belagt sedan 1746
2 tecken på intresse och upp­skattning gent­emot viss person
uppmärksamhet (mot någon)
som värdinna måste man visa alla gästerna upp­märksamhet
belagt sedan 1761