publicerad: 2021  
avsnitt av­snittet, plural av­snitt, bestämd plural av­snitten
av|­snitt·et
substantiv
a`vsnitt
av­gränsad del som bildar naturlig egen helhet
ett avsnitt (av/ur något) (om något/sats)
ett avsnitt (av något) (om något)
ett avsnitt (av något) (om sats)
ett avsnitt (ur något) (om något)
ett avsnitt (ur något) (om sats)
ett sydligt av­snitt av fronten
sär­skilt om del av kapitel i bok, under­avdelning i upp­sats eller film eller dylikt
i flera av bokens kapitel in­går av­snitt av själv­biografisk karaktär; många upp­satser av­slutas med ett summerande av­snitt; en tv-serie i sex av­snitt
belagt sedan 1840; av tyska Abschnitt med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1snitt!!