publicerad: 2021  
avstånd av­ståndet, plural av­stånd, bestämd plural av­stånden
av|­stånd·et
substantiv
a`vstånd
längd av sträcka mellan två punkter i rummet
avståndsbedömning; avståndskraft; avståndsmätning; gångavstånd; radavstånd
avstånd (från något) (till något) avstånd (mellan några)
de stod på behörigt av­stånd från vakterna; de höll sig på betryggande av­stånd från elden; ett hotell på bekvämt av­stånd från stranden; en stjärna på ca 600 ljus­års av­stånd; av­ståndet mellan Stock­holm och Göte­borg är nästan 500 km; de stod på 5 meters av­stånd från var­andra
äv. stor distans
på av­stånd ser staden vacker ut
äv. i fråga om tidsförhållanden m.m.
tidsavstånd
det är 100 års av­stånd mellan händelserna
äv. bildligt i ut­tryck för begränsad kontakt eller dylikt
han håller de an­ställda på visst av­stånd
ta av­stånd från någon/något förklara sig vara mot­ståndare till någon/någotde borgerliga partierna tog klart av­stånd från höjda skatter
belagt sedan 1741; 1840 i bildlig bemärkelse; av tyska Abstand med samma betydelse, trol. efter lat. distan´tia, se ur­sprung till distans