publicerad: 2021  
bedömning bedömningen bedömningar
be·döm·ning·en
substantiv
bedöm´ning
värderande ut­låtande över något vanligen grundat på sakliga över­väganden
bedömningsförmåga; avståndsbedömning; felbedömning; lönsamhetsbedömning; missbedömning
en medicinsk bedömning; en objektiv bedömning; en subjektiv bedömning; en individuell bedömning; en samlad bedömning
bedömning (av någon/något)
bedömning (av någon)
bedömning (av något)
(enligt någons) bedömning
politikerna måste ofta göra både miljö­mässiga och ekonomiska bedömningar
ibland äv. det att bedöma
bedömning i tveksamma fall av ersättning
undan­dra sig någons bedömning vara omöjligt för någon att bedömahuru­vida siffrorna är riktiga eller inte undan­drar sig min bedömning
belagt sedan ca 1900