publicerad: 2021  
avståndsverkan bestämd form avstånds­verkan, utrum
av·stånds|­verk·an
substantiv
a`vståndsverkan
verkan som ett före­mål ut­övar på annat före­mål som det inte är i direkt­kontakt med särsk. in­om fysiken i sam­band med gravitationen
äv. all­männare
konst­verkets komposition bygger på avstånds­verkan
belagt sedan 1924