publicerad: 2021  
avtalsperiod avtals­perioden avtals­perioder
av·tals|­peri·od·en
substantiv
a`vtalsperiod
period när ett av­tal gäller särsk. i fråga om av­tal mellan arbets­marknadens parter
(under) en avtalsperiod
under avtals­perioden finns ett garanterat ut­fall på 4 procent
belagt sedan 1926