publicerad: 2021  
babelstorn babels­tornet, plural babels­torn, bestämd plural babels­tornen
babels|­torn·et
substantiv
ba`belstorn
något ned­sättande stor och hög (profan) byggnad t.ex. sky­skrapa
JFR 1torn
Manhattans babels­torn, enligt somliga symboler för mänskligt över­mod
ur­sprungligen om en trapp­stegs­pyramid i det forn­tida Babylon
det bibliska babels­tornet
belagt sedan 1820