publicerad: 2021  
backup backupen backuper
back·up·en
substantiv
[bäkap´]
kopia av data som är lagrade i ett dator­system av­sedd att er­sätta originalet om det förstörs
ta en backup
äv. all­männare om reserv­utrustning, säkerhets­arrangemang och dylikt
äv. all­männare om person som kan träda in som reserv
ha en backup om man skulle bli sjuk
belagt sedan 1970-talet; av engelska back up med samma betydelse