publicerad: 2021  
bakblåsare bak­blåsaren, plural bak­blåsare, bestämd plural bakblåsarna
bak|­blås·ar·en
substantiv
ba`kblåsare
1 var­dagligt (typ av) rekylfritt eld­vapen som fungerar genom att krut­gaserna får strömma ut bak­åt
belagt sedan 1950
2 var­dagligt person eller grupp som under­stöder viss politisk eller ideologisk upp­fattning i det fördolda
höger­populismens bak­blåsare
belagt sedan 1914