publicerad: 2021  
bakbord bak­bordet, plural bak­bord, bestämd plural bak­borden
bak|­bord·et
substantiv
ba`kbord
större skiva som an­vänds vid bakning
belagt sedan 1822