publicerad: 2021  
bakåt
bak|­åt
adverb
ba´kåt
i en riktning som är mot­satt den naturliga
MOTSATS 1framåt JFR 2back
bakåtlutad; bakåtpass
luta sig bak­åt
äv. i fråga om tid
vid ett jubileum går tankarna gärna bak­åt i tiden
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för försämring
efter samman­slagningen har det bara gått bak­åt för före­taget
hålla tätt bak­åt se tät
belagt sedan 1736