publicerad: 2021  
banbrytande ingen böjning
ban|­bryt·ande
adjektiv
ba`nbrytande
som öppnar nya vägar på något andligt om­råde: konst, teknik, vetenskap etc.
ett ban­brytande arbete; en ban­brytande upp­täckt; ban­brytande forskning; Darwins ban­brytande teori om det naturliga ur­valet
belagt sedan 1867; jfr tyska bahnbrechend med samma betydelse