publicerad: 2021  
banko ingen böjning
eller
banco ingen böjning
substantiv
bank´o el. banc´o
sedlar ut­givna av Riksens ständers bank i mot­sats till sedlar ut­givna av Riksgäldskontoret; särsk. under 1800-talet
12 skilling banko
belagt sedan 1727; till ita. banco 'penningbank'; jfr ur­sprung till 2bank!!