publicerad: 2021  
barnbarnsbarn barnbarns­barnet, plural barnbarns­barn, bestämd plural barnbarns­barnen
barn·barns|­barn·et
substantiv
[-ba´rn] el. [ba`rn-]
barn­barn till (viss persons) barn
någons barnbarnsbarn barnbarnsbarn till någon
hon är barnbarns­barn till NN
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska barnä barns barn