SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1död adjektiv dött 1som inte längre lever om varelse el. växt admin.biol.med.zool.den döde presidenten hylladesterroristerna måste fångas ― döda eller levandenu är NN död och begravenden stora almen var dödofta substantiveratöver 100 döda och sårade i o­roligheternaäv. om annan före­teelse, särsk. så­dan som ses som en organism e.d.döda språkdöda kulturertill­be ett dött tingäv. bildligt om person i viss funktionefter av­slöjandet var han en politiskt död mandöd viktsevikt 1 i dag röd, i morgon dödseröd lägga en död hand över ngtsehand 1 stå upp från de dödaåter bli levandealla ben krossades för att inte björnen skulle stiga upp från de döda och hämnas över min döda kropp!sekropp 1 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Sävsjö, Smålandvanligen runform tauþr, fornsv. döþer, gammal bildn. till 2som inte ut­vecklar eller visar tecken på liv och rörelse mest om före­teelse, ngn gång om person admin.af.dödsäsongtelefonen var döden död blickstaden är död på vinternrevyn saknade döda punkterhan var mer död än levande när de fick upp honom ur vattnetäv. ur an­vändarens syn­vinkelsom inte ut­nyttjas eller är känd för att ge av­kastning e.d. dödutrymmedött kapitaldöda kunskaperNN är nu­mera en död författarespec. om boll i boll­spelspelad utan­för planen bollen var död momentet före målsituationendöd räkningseräkning 1 död vinkelsevinkel 1 dött loppselopp 1 en död bokstavsebokstav sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen
2död substantiv ~en ~ar död·enupp­hörande av livs­funktionerna särsk. hjärt­funktionen men äv. andningen el. hjärn­funktionerna; i fråga om levande varelser och växter biol.med.zool.JFRcohyponymbortgång dödsfruktandödsfälladödskampdödsrosslingmartyrdödsotdödsvältdödtrafikdöddet gäller liv eller död för barnetdöden var ögon­blickligde dömdes till dödenalkoholen blev hans dödhan gick i döden för sin trohon bok­stavligen sörjde sig till dödsäv. bildligtslut på verksamhet el. dess yttringar andlig dödde mindre tidningarnas dödmånga trodde att tv och video skulle betyda biograf­filmens dödäv. försvagat i ut­tryck för att ngt kan få allvarliga följderden pojken blir min död!att dribbla i det egna straff­området är rena dödenatt gifta sig med honom vore ett öde värre än dödenäv. personifieratkraft som med­för att livet upp­hör JFRcohyponymliemannen i krig triumferar dödenfamiljen drabbades av ond bråd död(ngns) död (i ngt)avgå med dödenefter några månaders sjukdom av­gick han slutligen med döden den enes död, den andres bröddet som är dåligt för ngn är bra för ngn annande köpte villan billigt efter­som de tidigare ägarna snabbt ville skiljas – den enes död, den andres bröd död och pina!vad hemskt!mördar­sniglarna har ätit upp alla grön­saker i år i­gen, död och pina! döden i grytansäkert fördärvvard.; urspr. bibl.ned­läggningen av fabriken blev döden i grytan för sam­hället inte vilja för död och pina absolut inte viljaut­sikten från balkongen är fantastisk och de vill inte för död och pina sälja lägenheten leka med dödenriskera sitt eget (och an­dras) livligga för dödenligga döds­sjuk i sängenhennes far låg för döden i cancer ljuta dödensamtliga ombord­varande på flyg­planet ljöt döden vid kraschen se döden i vitögatvara nära dödensom tung miss­brukare har hon sett döden i vit­ögat många gånger svarta dödendiger­dödenhistor.svarta dödens härjningar skördade miljon­tals offer vara dödens lammungeselammunge våldsam döddöd genom olycks­händelseel. mord e. d.två personer gick en våldsam död till mötes i den svåra bil­olyckan sedan 1100-taletrunristad gravhäll, Vrigstad, Småland (Sveriges runinskrifter)runform dyþ (ack.), fornsv. döþer; till Döden är bara ränseln som vi lägger av vid vägens slut en blygrå skugga som smälter ner i ljuset.Karl Vennberg, Döden är bara ränseln (i Halmfackla, 1944)