publicerad: 2021  
barriär barriären barriärer
barri·är·en
substantiv
barriä´r
lång­sträckt konstruktion som är av­sedd som hinder eller skydd om räcke, bröst­värn, vall och dylikt
stenbarriär
en barriär (mot något)
läktarnas barriärer; en flytande barriär mot olje­utsläppet
äv. om naturhinder
barriärrev; isbarriär
äv. bildligt
den osynliga barriären mellan lärare och elever
belagt sedan 1841; 1964 i bildlig bemärkelse; av franska barrière med samma betydelse, till barre 'stång'; jfr ur­sprung till 2barr!!