publicerad: 2021  
batteri batteriet batterier
batt·eri·et
substantiv
batteri´
1 källa för elektrisk ström som ut­nyttjar kemiskt bunden energi eg. om serie­kopplat system av enheter, ibland laddningsbara
batteriladdare; bilbatteri; ficklampsbatteri; hörapparatsbatteri; knappcellsbatteri; litiumbatteri
ett alkaliskt batteri; ladda batteriet; byta batteri; spara på batterierna
ibland bildligt i ut­tryck för att samla nya krafter
han har jobbat hårt på sista tiden och nu måste han ladda batterierna
belagt sedan 1800; av franska batterie, eg. 'hamrande, slående', till battre 'slå'
2 upp­sättning sam­verkande artilleri­pjäser under gemensam ledning eller dylikt; äv. om liknande vapen
batterichef
sär­skilt om fast upp­ställning
batteridäck; batterivärn
belagt sedan 1621
3 upp­sättning rytmiska instrument i orkester trummor och dylikt, särsk. i jazz­orkester
belagt sedan 1920-talet
4 upp­sättning sam­verkande redskap eller hjälp­medel för något syfte som fram­går av samman­hanget
ett batteri (av/med något)
ett batteri (av något)
ett batteri (med något)
ett batteri av säkerhetsåtgärder; ett helt batteri med spar­åtgärder
belagt sedan 1822