publicerad: 2021  
begränsad begränsat begränsade
be·gräns·ad
adjektiv
begrän´sad
inne­sluten av vissa gränser och där­med i praktiken upp­fattad som tämligen liten, oviktig etc.
ytterst begränsade resurser; en fråga av begränsat intresse; vår tid är begränsad, så jag får be talarna att fatta sig kort
i fackspråkliga samman­hang ofta med preciserad inne­börd
begränsat krig; begränsad suveränitet
ibland med an­tydan om låg grad
en fråga av begränsat intresse
äv. om person, sär­skilt (intellektuellt) medel­måttig, in­skränkt
han är ganska begränsad
belagt sedan 1831