publicerad: 2021  
gränsa gränsade gränsat
verb
grän`sa
ha gemensam gräns med ett annat om­råde
gränsa till/mot något
gränsa mot något
gränsa till något
i öster gränsar skogen till en stor sjö
äv. bildligt i fråga om närhet till annat till­stånd
en nonchalans som gränsar till förakt; med till visshet gränsande sanno­likhet
belagt sedan 1501 (Bihang till Rimkrönikorna); fornsvenska gränza
gränsagränsande