publicerad: 2021  
belägenhet belägenheten belägenheter
be·läg·en·het·en
substantiv
belä´genhet
placering i rummet
restaurangens känsliga belägenhet
ofta bildligt situation
han är i en svår belägenhet; hon är i den lyckliga belägenheten att kunna välja
belagt sedan 1640; 1753 i bet. 'situation'