publicerad: 2021  
belåningsgrad belånings­graden belånings­grader
be·lån·ings|­grad
substantiv
belå`ningsgrad
(tillåten) om­fattning av lån för köp av bo­stad i förhållande till bo­stadens marknads­värde
JFR belåna
låg belånings­grad; hög belånings­grad
belånings­graden för en bo­stad beräknas ut­ifrån marknads­värdet och storleken på kontantinsatsen
belagt sedan 1988