publicerad: 2021  
bemyndiga bemyndigade bemyndigat
verb
bemyn´diga
ofta juridik ofta perfekt particip ge befogenhet åt någon att ut­föra något
någon bemyndigar någon att+verb
års­mötet bemyndigade styrelsen att söka nya lokaler för föreningen; en bemyndigad över­sättning från koreanska
belagt sedan 1806; trol. av da. bemyndige med samma betydelse; jfr ur­sprung till myndig
bemyndigabemyndigande