publicerad: 2021  
benhård benhårt ben­hårda
ben|­hård
adjektiv
be`nhård
hård som ben
konkurrensen om jobben är ben­hård
ofta bildligt om person, attityd el. handling orubbligt hård
en ben­hård diktatur; ben­hårda kvalitets­krav; vill­koren var ben­hårda; en ben­hårt dogmatisk in­ställning (adverbial)
belagt sedan 1685; 1890 i bildlig bemärkelse