publicerad: 2021  
benign benignt benigna
ben·ign
adjektiv
[-iŋ´n]
som ut­vecklas på god­artat sätt om sjukdomar, särsk. svulster och dylikt
MOTSATS malign
en benign tumör; vårtan är benign; förändringarna var benigna
belagt sedan 1904; av lat. benig´nus med samma betydelse, till ben´e 'väl' och passivum av gi´gnere 'föda; fram­bringa'