publicerad: 2021  
benporslin ben­porslinet
ben|­porsl·in·et
substantiv
be`nporslin
typ av starkt och klarvitt porslin med till­sats av ben­mjöl
belagt sedan 1897