publicerad: 2021  
benrangel benranglet, plural ben­rangel, bestämd plural benranglen
ben|­rangl·et
substantiv
be`nrangel
skelett efter människa
någon gång för att beskriva svårt av­magrad person
hennes kropp var ett ben­rangel efter sjukdomen
ofta med tanke på skräck­effekter eller dylikt
en nattlig rysare med vampyrer och rasslande ben­rangel
belagt sedan 1640; till ben och rangla