publicerad: 2021  
benvävnad ben­vävnaden ben­vävnader
ben|­väv·nad·en
substantiv
be`nvävnad
organiskt material som bygger upp skelett­ben och är impregnerat med kalk­salter som ger hårdhet
belagt sedan 1823