publicerad: 2021  
beräkning beräkningen beräkningar
be·räkn·ing·en
substantiv
berä´kning
1 bestämning av om­fattningen av något (mätbart) särsk. genom räkneoperationer
beräkningsunderlag; felberäkning; ränteberäkning
beräkning (av något)
ungefärliga beräkningar; beräkningar av landets energiförbrukning
belagt sedan 1669
2 försök att bestämma följderna av viss handling, ut­veckling etc.
(efter/enligt) beräkning
(efter) beräkning
(enligt) beräkning
(med/utan) beräkning
(med) beräkning
(utan) beräkning
om allt går efter beräkning är vi framme i morgon; det plötsliga väderomslaget hade de inte tagit med i beräkningen
sär­skilt om in­riktning på egen för­del
freds­aktivisterna an­klagades för att med beräkning gå diktatorns ärenden
belagt sedan 1807
Lägger, som himmelsk läkning
för djupa själa­sår,
en vän, fri från beräkning,
sin hand i vår,
synes en ljus­glans sprida
sig kring vår plågobädd –
då sitter vid vår sida
en gud förklädd. Hjalmar Gullberg, ur Förklädd gud (i Kärlek i tjugonde seklet, 1933)