publicerad: 2021  
berättande ingen böjning
be·rätt·ande
adjektiv
berätt´ande
som med­delar om­ständigheter (om något) i tids­följd el. i annan naturlig ordning
berättande prosa
belagt sedan 1790