publicerad: 2021  
beskrivande ingen böjning
be·skriv·ande
adjektiv
beskri´vande
mest i vetenskapliga samman­hang som in­riktar sig på att beskriva i stället för att berätta, förklara, normera etc.
beskrivande geometri; en beskrivande fram­ställning; en beskrivande svensk grammatik
belagt sedan 1850