publicerad: 2021  
beskydda beskyddade beskyddat
verb
beskydd´a
ge beskydd åt någon el. något
någon beskyddar någon/något (mot/för/från någon/något)
någon beskyddar någon (från någon)
någon beskyddar någon (från något)
någon beskyddar någon (för någon)
någon beskyddar någon (för något)
någon beskyddar någon (mot någon)
någon beskyddar någon (mot något)
någon beskyddar något (från någon)
någon beskyddar något (från något)
någon beskyddar något (för någon)
någon beskyddar något (för något)
någon beskyddar något (mot någon)
någon beskyddar något (mot något)
trycket ökade mot de länder som beskyddade terrorister
spec. i vissa ut­tryck med religiöst ur­sprung
Gud beskydde er!
äv. försvagat understödja
beskydda vetenskap och konst
belagt sedan 1500 (brev från biskop Hemming Gadd till Svante Nilsson om försoning med biskoparna (Styffe)); fornsvenska beskydda; av lågtyska beschüdden med samma betydelse, eg. 'kasta upp en vall'; jfr tyska Schutt 'grus(hög)'; jfr ur­sprung till skydda
beskyddabeskyddande, beskydd