publicerad: 2021  
betalkort betal­kortet, plural betal­kort, bestämd plural betal­korten
be·tal|­kort·et
substantiv
beta`lkort
konto­kort som inte berättigar till kredit
många p-automater tar inte betal­kort
belagt sedan 1978