publicerad: 2021  
betalning betalningen betalningar
be·tal·ning·en
substantiv
beta´lning
(över­lämnande av) visst värde i ut­byte mot något om något värde i pengar eller dylikt som lämnas i ut­byte mot vara, tjänst etc.; äv. i för­skott el. efter­skott
betalningsanmärkning; betalningspåminnelse; betalningstid; delbetalning
betalning (av något) (för något/att+verb) (till någon/något)
betalning (av något) (för något) (till någon)
betalning (av något) (för något) (till något)
betalning (av något) (för att+verb) (till någon)
betalning (av något) (för att+verb) (till något)
en betalning (belopp) (till någon/något)
en betalning (belopp) (till någon)
en betalning (belopp) (till något)
kontant betalning; erlägga betalning; betalning in natura; fakturan förfaller till betalning den 30 juni; betalningen för upp­draget dröjer; han kan värdera huset mot betalning
belagt sedan 1446 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska betalning